Brodno '97
===================================

Turniej o szable Zygmunta III Wazy - Dom Kultury Swit, Brodno, 1997

czesc pierwsza
czesc druga

============================
Psyborg, 1999