Brodno '99
===================================

Turniej o szable Zygmunta III Wazy - Park Brodnowski, 20 czerwiec 1999

czesc pierwsza
czesc druga
czesc trzecia

============================
Psyborg, 1999