Kronika
Spotkania
Foto
Galeria
Terminarz
Tworczosc
Logi
Informacja o serwisie
Informacja o serwisie
Informacja o serwisie
Informacja o serwisie

Historia
listopad 1998 - pierwsze zdjecia z Kregu Aarnu pod adresem 
        http://psyborg.rpg.pl/zdjecia
listopad 1998 - pierwsze ikony do zdjec, 
		ikony umieszczone w ramkach 
listopad 1998 - nowe zdjecia - szedariada XI
grudzien 1998 - pliki docelowe osadzone w htmlach, linki spod ikon
	    wskazuja na htmle 
[...]
???      - nowy adres strony - foto.rpg.pl	
???	   -	odswiezony image serwera 
[...]
lipiec  1999 - pierwsza edycja http://foto.rpg.pl na krazkach. 
		8 krazkow rozdanych dla czlonkow #rpg-pl 
		na Ogrodziencu'99
wrzesien 1999 - powstanie nowej wersji skryptow do tworzenia stron 
		foto.rpg.pl
04.10.1999  - uzyskanie przez strone http://foto.rpg.pl odznaczenia 
		"Nihil Obstat et Imprimatur"
12.10.1999  - dodanie sprawozdania Kerrigan z ogro'98 i ogro'99
        do dzialow ogro98 i ogro99, 
	   - dodanie skinow WinAmpa zrobionych przez Gregga ze 
	    ze zdjec z ogro'99 do dzialu ogro99
	   - powstanie nowej struktury serwera :
        - dzial foto         /foto
        - logi #rpg-pl        /logs
		- tworczosc czlonkow #rpg-pl /stories 
		- informacja o serwerze   /info 
		- powstanie strony "historia" 
12.10.1999  - powstanie image'u strony "Kronika #rpg-pl"
13.10.1999  - uwidocznienie stron foto.rpg.pl pod struktura serwisu 
		"Kronika #rpg-pl"
       - poprawione menu 
       - dodanie zdjec do dzialu foto - spotkanie "Wawa'97"
	   - dodanie sprawozdan 
	   - dodanie logow 
	   - dodanie tworczosci 
	   - nowa struktura dzialu spotkania 
       - uzupelnienie dzialu "spotkania" o JM-HOWTO
       - poprawki htmli w dziale 'spotkania|relacje'
14.10.1999  - poprawki htmli w dziale 'logi'
       - nowe zdjecia w dziale foto - spotkanie "Wawa'97"
       - poprawki htmli w dziale 'tworczosc'
18.10.1999  - dodanie opisow do zdjec Milady z Ogro99
20.10.1999  - zmiana strony glownej dzialu foto
23.10.1999  - porzadki w dziale foto - unifikacja calej struktury
        do postaci /foto/wydarzenie/autor/
       - usuniecie wszystkich grafik pomocniczych ze struktury
        ( zmiana linkow w calej strukturze z lokalnych na 
        globalne ) - grafiki pomocnicze tylko w /icons/
       - pierwsza wersja skryptu do globalnego przetwarzania 
        dzialu foto ( juz 6300+ plikow )
25.10.1999  - zastapienie dzialu galeria dzialem ludzie.
		przerobka grafiki i uaktualnienie w calej strukturze.
26.10.1999  - poddzialy w dziale 'ludzie' : galeria i pro memoriam.
        grafiki. strona pro memoriam.
24.11.1999  - dodane zdjecia jama z ogrodzienca 97.
        dodane zdjecia jama z ogrodzienca 96 ( 50 sztuk )
        zamiast dotychczasowych 11. przeniesienie podpisow.
		'drobna' zmiana w terminarzu....
28.03.2000  - dodane zdjecia gregga z ogrodzienca 99
	   - usuniete zdjecia josha z wrockonu99 ( na zadanie )
19.04.2000  - dodane zdjecia saurona z bajkonu99


===================================================
© 2000 P s y b o r g
Kontakt: webmaster@kronika.rpg.pl